ANBI gegevens Stichting Vermogensbeheer Spannum.

 
 
Stichting Vermogensbeheer Hervormde Gemeente van Spannum.
 
 De kerkelijke goederen van de Hervormde Gemeente Spannum , voornamelijk landbouwgronden , beheerd door de
Stichting Vermogensbeheer Hervormde gemeente van Spannum.
De Stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel nummer 41005530
Het RSIN nummer van de Stichting is  816642667
 
Nadere informatie over de stichting vindt u op deze website onder het item "Stichting Vermogensbeheer.

Bestuurssamenstelling
Adde Klaas de boer, voorzitter
Jorrit Jorritsma, secretaris
Jelle Bouma, penningmeester


Administrateur Reinder Bakker.
   
 
 
PublikatieJaarrekening2020Stichting.pdf