ANBI

1. Hervormde Gemeente Spannum-Edens (PKN)

2. Het RSIN- of fiscaal nummer is 002673368L01 (dit is eveneens het RSIN nummer van de kerkgemeenschap Edens, die         onderdeel is van de Hervormde Gemeente Spannum-Edens )

    Het RSIN- of fiscaal nummer van de Diaconie Hervormde Gemeente Spannum-Edens is 824121946

3. Contactgegevens kunt u vinden bij contact. 

4. Bestuurssamenstelling kerkenraad per 3 maart 2019.
    geen predikant  ( Vacant )
    2 ouderlingen (1 vacant )
    3 diakenen 
    3 ouderling-kerkrentmeesters
 
 
5.  Jaarrekeningen en Begrotingen.
 
    Jaarrekening en Begroting Kerkrentmeesters Spannum bij Kerkrentmeester.
   Begroting Spannum 2019_1.pdf
 
   Jaarrekening Spannum 2017.pdf


    Jaarrekening en Begroting Kerkrentmeesters Edens bij Kerkrentmeester.
 
    Begroting Edens 2018 en 2019.pdf
 
    Jaarrekening Edens 2017.pdf
 
    
    Jaarrekening en Begroting Stichting Vermogensbeheer Hervormde Gemeente Spannum bij Stichting Vermogensbeheer.
 
    Begroting Stichting Vermogensbeheer Hervormde Gemeente Spannum 2019.pdf
 
    Jaarrekening Stichting Vermogensbeheer Hervormde Gemeente Spannum 2017.pdf

    Jaarrekening en Begroting Diaconie Hervormde Gemeente Spannum-Edens bij Diaconie
 
    Begroting Diaconie 2019.pdf

    JaarrekeningDiaconie2017.pdf