Begroting en Jaarrekeningen

 Het college van kerkrentmeesters Edens is verantwoordelijk voor het beheer van de financiele middelen en de gebouwen van de gemeente in   het dorp Edens
 Het college bestaat uit drie leden.

 Samenstelling college van kerkrentmeesters van Edens.
  Ype Breeuwsma, voorzitter en ouderling-kerkrentmeester.
 Jan Noordmans, penningmeester en kerkrentmeester.
 Jos Noordmans, secretaris en kerkrentmeester.
 
 De taken en bevoegdheden van de kerkrentmeesters van Edens zijn voorts dezelfde als aangegeven bij Spannum

   Begrotingen.
 
  Edens Begroting 2019.pdf
 
  Edens Begroting 2018_1.pdf
 
  Edens Begroting 2017 (2).pdf
 
  
  Jaarrekeningen
 
  Edens Jaarrekening 2018.pdf
 
  Edens Jaarrekening 2017.pdf