Stichting Vermogensbeheer Hervormde Gemeente van Spannum

 De Stichting Vermogensbeheer Hervormde Gemeente van Spannum beheert de landerijen en 
 en een woning voor de Hervormde Gemeente van Spannum.
 De Hervormde Gemeente is de enige begunstigde van de kerkelijke stichting. 
 De wijze waarop de stichting het beheer over de onroerende goederen voert moet worden  goedgekeurd door de kerkenraad van de   Hervormde Gemeente
 Ook de begroting en de jaarrekening worden door de kerkenraad vastgesteld.
 Het bestuur van de stichting wordt door kerkenraad benoemd.
 
Bestuur 2019
Adde Klaas de Boer, voorzitter
Jelle Bouma, secretaris
Doede de Vries ,penningmeester
Reinder Bakker, Administrateur.
 
 
  Begrotingen
 
  Stichting Begroting 2019.pdf
 
  Stichting Begroting 2018.pdf 
 
  BegrotingStichting2017.pdf

 
 

 
  Jaarrekeningen
 
   Stichting Jaarrekening 2018.pdf
 
  JaarrekeningStichting2017.pdf
 
  JaarrekeningStichting2016.pdf