Nieuwsberichten.

 
Kerkdiensten

De kerkenraad Spannum - Edens hanteert in beginsel de volgende grondregel met betrekking to de kerkdiensten, die in Spannum en Edens worden gehouden.
In Spannum wordt om de week een dient gehouden in de kerk te Spannum en 6 maal per jaar wordt  in het tweede deel van de maand een dienst gehouden in de kerk te Edens.
Diensten op feestdagen worden afhandelijk van de omstandigheden gehouden in Spannum of in Edens.
 
Corona 
De kerkenraad hantert op advies van de PKN vanaf 6 november 2021 het coronaprotokol, zoals om dat door de kerkenraad is vastgesteld. Het protocol kunt u vinden deze website.
Hoofdregels. :
   Houdt 1,5 m onderling afstand bij lopen en zitten .
   Gebruik de ontsmettingsvloeistof voor de handen bij het betreden van de kerk
   Gebruik van mondkapjes bij het betreden van de kerk.
   Gebruik van toilet in uiterste nood.
   Gebruik niet de kapstok.
   Collecte bij de uitgang op alternatieve wijze.
   Geen koffie drinken na de dienst.

  Er mag gezongen worden.