Nieuws

 
Spannum,Iens.

Kerkdiensten.

Zondag 14 juli 2019
Geen dienst

Zondag 21 juli 2019
Dienst in Spannum.
Kerkkaatsdag.
10.00 uur Ds. Hilverda Winsum
Dienst op het sportveld van Spannum.
Collecte : Dorcas

Zondag 28 juli 2019
Dienst in Iens.
9.30 uur Ds. Kamerling Franeker
Collecten : Diaconie en Onderhoudsfonds Edens.

Zondag 4 augustus
Dienst in Wommels
Zondag voor de freule

Zondag 11 augustus 2019
Geen  dienst

Zondag 18 augustus 2019
Dienst in Spannum
9.30 uur Ds. Perk, Nijverdal.
Collecte : Diaconie en Kids Care

Zondag 25 augustus 2019
Dienst in Welsrijp.
Camping De Slypstien.
9.30 uur Koffiedrinken
10.00 uur Ds. F. Wesseling –Schiltstra
Simmersjongen. Graag stoel meenemen.
Collecte : Vrienden van de Rát ( zie hieronder )

Zondag 1 september 2019
Dienst in Spannum
11.00 uur Ds. H Wagenaar
Collecte : Diaconie en Kerk in actie

Beroepingswerk.
We zijn als gemeente Spannum-Edens  is zeer verheugd dat wij binnenkort de periode van "Vacant zijn" weer voorbij zijn.
De kerkenraad Spannum-Edens heeft gezamenlijk met kerkenraad uit de Anna Tsjerke uit Winsum Ds. A. Donker-Kremer uit Hoogersmilde beroepen en zij heeft het beroep aanvaard.
De bevestiging zal plaatsvinden op zondag 15 september 2019 in de kerk te Spannum.


Vrienden van Rát (Oekraïne)
O
ntstaan:
Het merendeel van de ‘Vrienden van Rát’ heeft een of meerdere keren deelgenomen aan projecten van de Stichting World Servants Wolvega in Oekraïne.
Doordat World Servants geen projecten meer in Oekraïne ontwikkelt, hebben wij Vrienden van Rát besloten om sommige bestaande projecten verder te blijven ondersteunen en waar mogelijk nieuwe projecten te gaan ondersteunen.
Doel van de stichting
Projectmatige hulp verlenen aan de fysieke bouw, opbouw en ontwikkeling van door onze stichting vooraf geselecteerde projecten in Oekraïne.
Met name en specifiek in de provincie Transkarpatië Oekraïne.
Ons doel trachten wij te bereiken met een groep vrijwilligers die zich willen inzetten voor deze doelgroepen.
Door direct en lokaal te werken proberen we zoveel mogelijk financiële hulp en hulpgoederen lokaal te kunnen inzetten.
De reis- en verblijfkosten van de leden bij het verwezenlijken en uitvoeren van de projecten zullen altijd voor eigen rekening van de leden zijn.
De bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning.
De stichting beoogd niet het maken van winst.
Doelgroepen:
De stichting verleent directe en projectmatige hulp met het leveren van absoluut noodzakelijke  hulp / hulpgoederen aan  zoal, individuen – scholen – weeshuizen ­– kerkelijke instellingen.
Met direct bedoelen wij ter onmiddellijke verbetering van de Leef- Leer- en verpleegomstandigheden van kind en mens, vaak weerloos en vergeten, bungelend aan de onderkant van de Oekraïense samenleving.
Doelstelling;
Het zo snel en goed mogelijk verbeteren van de vaak onmenswaardige en bizarre leef- en verpleeg omstandigheden voor de minst weerbare en vaak zieke mensen in Oekraïne, tot  een acceptabel menswaardig niveau.
Onze doelstelling willen wij bereiken met het inzamelen van financiële middelen, en   gerelateerde goederen uit Nederland.

Kerkkaatsdag
Zondag 21 juli hebben we na het succesvolle première in 2018 de tweede  Kerstkaatsdag georganiseerd.
Aanvang: 10.00 uur.
Na de overdenking met medewerking van het korps Oranje gaan we koffiedrinken, kaatsen voor jong en oud en jeu de boules spelen op het sportveld in Spannum.
Tussendoor is er gelegenheid voor om te eten en te drinken.
De kerk "verzorgt” op deze dag alle dorpsbewoners van Spannum en Edens.
Voor de ouderen is er zo nodig advocaat met slagroom.
Bernewurk Bliid Boadskip werkt ook mee aan deze kerkkaatsdag.