Kerkkaatsdag.

De Hervormde Gemeente van Spannum-Edens organiseerde op zondag 17 juni 2018 in  samenwerking met de plaatselijke Kaatsvereniging
"Set Troch "een sportdag. 
In de gedachte dat een levende kerkgemeenschap onderdeel moet zijn van de plaatselijke samenleving heeft de kerkenraad het initiatief genomen om met de kaatsvereniging een sportdag te organiseren voor alle leden van de kerk en alle dorpsbewoners.
Het is een dag, waarbij alle bewoners van Spannum en Edens te gast zijn bij de kerkelijke gemeenschap Spannum- Edens en zorgen over voldoende eten en drinken hoeven  er niet te zijn, want vandaag zorgt de Hervormde gemeente Spannum-Edens daarvoor.
Er werd begonnen, met medewerking van de fanfare "Oranje "met een korte overdenking.
De predikant had als thema gekozen bezorgdheid, wees niet bezorgd over de dag van morgen want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben.
Na een gezellig koffie uurtje werd er gekaatst en Jeu de Boules gespeeld.
Er waren 18 kaatsers en 16 jeu de boules spelers en ca 90 dorpsbewoners hebben de overdenking bijgewoond
 

 Afbeelding invoegen             Afbeelding invoegen
                        

                                                                   
 
 
Op de foto's ziet u het winnende partuur en diegene de tweede prijs wisten te bemachtigen.
Er werd gekaatst met een zachte bal en de heren kaatsten zonder kaatswand en de dames naar keuze en er werd uiteraard gekaatst met dames en heren door elkaar.
Het waren over het algemeen spannende partijen en dus kan gesteld worden dat er goede en met zorg toegepaste loting heeft plaatsgevonden.
 
 
 Het Jeu de Boules werd gewonnen door Wiebe Cnossen. Hij kreeg de overwinningskrans uitgereikt. Hij vertelde dat dit de eerste krans was die hij ooit gewonnen had en dat een krans om zijn nek hem een uniek merkwaardig gevoel gaf.
De tweede prijs was voor Hinke Valkema  onze oudste deelnemer
 
 
Afbeelding invoegen           Afbeelding invoegen                                                  
 
 Het was een dag voor jong en oud.
Gesport werd er door diegenen die dat lichamenlijk konden en niet sporters waren publiek of genoten van elkaar en/of
de omgeving in de opgezette tent.
De kerkenraad kan , mede door het aangename weer, terug zien op een geslaagde kerkkaatsdag