Agenda en Kerkdiensten

Kerkdiensten in Spannum en Edens 

 


Spannum,Iens.

Kerkdiensten.

Zondag 19 mei 2019.
Dienst in Spannum
9.30 uur Ds. H.Post-Knol Dronrijp.
Collecte : Diaconie en Wycliffe.

Zondag 26 mei 2019..
Dienst in Iens
9.30 uur  Ds. L.Westra Lollum.
Friese Dienst·Collecte: Stipe en Onderhoud fonds.

Donderdag 30 mei 2019
Hemelvaartsdag : Geen dienst.

Zondag 2 juni 2019
Dienst in Spannum.
Ds. G.Pennekamp Sneek.
Collecte : Diaconie en Farm Friends.


Zondag 9 juni 2019.
Eerste Pinksterdag
Dienst in Kubaard
9.30 uur Ds. G.J. van der Ende Berkelrodenrijs.

Zondag  9 juni 2019.
Eerste Pinksterdag
Dienst in Iens
19.30 uur Ds. H. Strubbe Deinum.
Collecte : Wilde Ganzen en Onderhoudsfonds.

Bericht van dominee van der Ende, die voorgaat in Kubaard
Beste mensen,
Op een vroege zondagmorgen in april 1994 reden Marijke en ik vanuit Gouda naar Kubaard om kennis te maken met de Nederlands Hervormde gemeente van Spannum, Edens en Kubaard. We kenden Friesland alleen van vakanties. Zou dat anders worden? De studie theologie had ik afgerond. En in de fase van oriëntatie en contacten met kerkelijke gemeentes werd ik gebeld met de vraag of ik wilde kennismaken met deze Friese gemeente. Aldus geschiedde die zondag in april. 's Morgens een kerkdienst in Kubaard en 's middags in Spannum. Aansluitend was er een gemeenteberaad waarin werd besloten mij te gaan beroepen.

Inmiddels zijn er 25 jaar verstreken. En ik ben blij dat het mogelijk is om op Pinksterzondag voor te gaan in de dienst in Kubaard, de kerk waar ik bevestigd ben als predikant. Daar begonnen onze 5 jaren in de kerkelijke gemeente van Spannum, Edens en Kubaard. Jaren van samen optrekken in geloof, hoop en liefde. Jaren ook waarin we als gezin veel hebben meegemaakt en ik als predikant het nodige heb afgeleerd en ook aangeleerd.

Marijke en ik zien er naar uit u te ontmoeten!

 

Hartelijke groet..

Gert van der Ende.

 

Beamerteam.
      
Reeds enkele zondagen werd tijdens de kerkdienst in Spannum gebruik gemaakt van een groot TV-scherm, waarop teksten en beelden werden getoond ter ondersteuning van de dienst. Dat voldoet goed.
We zijn blij dat er inmiddels een beamerteam is geformeerd bestaande uit Lieuwe, Wijnia, Connie Harkema, Jasper de Boer en Douwe Cnossen die tijdens de diensten de presentatie zullen gaan verzorgen.

 

Adde Klaas de Boer
Spannum.