Agenda en Kerkdiensten

Kerkdiensten in Spannum en Edens 

 

Kerkdiensten.

Spannum,Iens.

Kerkdiensten.

Zondag 16 juni  2019. Vaderdag.
Dienst in Spannum
11.00 uur Ds. H.Wagenaar. Jorwert.
Collecte : Diaconie en Kerk in actie Vluchtelingen in Nigeria

Zondag 23 juni 2019.
Dienst in Iens.
Heilig Avondmaal
9.30 uur Ds. Veenboer. Leeuwarden.
Collecten : Diaconie en Onderhoudsfonds van de Kerk.

Zondag 30 juni 2019
Geen Dienst.

Zondag 7 juli 2019.
Dienst in Spannum.
9.30 uur  Ds.T. Reichman. Tietjerk


Beroepingswerk.
De beroepingscommissie heeft de kerkenraad Spannum -Edens geadviseerd om Ds. A. Donker-Kremer thans predikant in Hoogersmilde als predikant in de gemeente Spannum –Edens te beroepen.
Het is de bedoeling dat ze zowel in de gemeente Spannum-Edens als in de gemeente Winsum ( Anna Tsjerke  ) wordt benoemd.
De kerkenraad heeft inmiddels kennis gemaakt met Ds. Donker en op 17 juni 2019 zullen de leden van de gemeente in de gelegenheid worden gesteld om kennis te maken met Ds. Donker.

Vertrek
        Veehouder Nammen Wijnia heeft zijn boerderij verkocht aan de familie De Vries uit Kubaard, die de veehouderij op Bonkwert zal voortzetten.
Nammen is inmiddels verhuisd naar zijn echtgenoot in Heerenveen.
We wensen hem en zijn vrouw alle goeds toe.