Agenda en Kerkdiensten

 

Kerkdiensten.


1. Zondag 5 februari 2023 om 9.30 uur.
   D
ienst in Spannum
   
Ds. K. van Marrum.


2. Zondag 19 februari om 9.30 uur..
    Dienst in Spannum
    Ds. T. Reichman

3. Zondag 26 februari om 9;30 uur
   Dienst in Edens Friese Dienst.
   Ds. K. van Marrum

4. Zondag 5 maart om 19;30 uur.
    Ik heb dorst dienst
    Ds. K. van Marrum

5. Zondag 19 maart 2023 om 10.00 uur.
    Dienst in Spannum.
    Met medewerking van muziek groep Chosen

6. Zondag 26 maart 2023 om 9:30 uur.
    Dienst in Spannum
    Ds. J. MajoorKerkbrieven

   Vanaf 1 januari 2022 wordt op  deze pagina Agenda en Kerkdiensten  een tweemaandelijks overzicht van de geplande kerkdiensten voor de komende periode aangegeven.

Wanneer een ook geinteresseerd bent in onderwerpen die in onze gemeente aan de orde zijn dan kunt u onze in beginsel twee maandelijkse kerkbrief raadplegen.
In deze nieuwsbrief vindt u naast de reeds bovengenoemde geplande kerkdiensten ook overige nieuws  en wordt ook het wel en wee van onze gemeenteleden vermeld en onze predikant brengt een an ander onder uw aandacht .

We noemen deze periodieke overzichten kerkbrieven.

Kerkbrieven en kunt u te allen tijde opnieuw raadplegen op de pagina Nieuwsbrief/Kerkbrieven.
Hier worden alle kerkbrieven opgeslagen.
Nu u periodiek een kerkbrief ontvangt met ook gemeentelijke activiteiten en nieuws komt het jaaroverzicht te vervallen. 
De laatst uitgebrachte kerkbrief kunt u hieronder raadplegen.

Kerkbrief Hervormde Gemeente Spannum-Edens februari - en maart 2023 nr 2.pdf