Agenda en Kerkdiensten

   Kerkdiensten in Spannum en Edens  

 

    De volgende diensten zijn gepland : 

        

 

                           

Hervormde Gemeente Spannum Edens.
p/a R. Bakker,scriba
Sybrand Roordastrjitte 6
8843KN Spannum
==========================================
                                                                                                Spannum, 9 juni 2022.

Hierbij ontvangt u de zomerkerkbrief van de kerkenraad Spannum-Edens voor de maanden juni, juli en augustus.

Kerkdiensten.
Zondag 5 juni 2022 om 19.30 uur.
Dienst in Edens,
Kerkzangdienst
Ds. K. van Marrum.

Zondag 12 juni.
Geen dienst.

Zondag 19 juni 2022 om 9.30 uur.    
Dienst in Spannum  
Kerkkaatsdag op het sportveld   
Ds. K. van Marrum                    

Zondag 26 juni 2022
Geen dienst.

Zondag 3 juli 2022 om 9.30 uur.
Dienst in Edens. Heilig Avondmaal
Ds. K. van Marrum

Zondag 10 juli 2022.
Geen dienst.

Zondag 17 juli 2022 om 9.30 uur
Dienst in Spannum.
Ds. K. van Marrum

Zondag 24 juli 2022
Geen dienst    G
G
een voorganger beschikbaar.   

                           
Zondag 7 augustus 2022
Geen dienst

 Zondag 14 augustus om 9.30 uur.
Dienst in Spannum
Ds. K. van Marrum.

Zondag 21 augustus 2022.
Geen dienst.

Zondag 28 augustus 2022 om 9.30 uur.
Dienst in Edens onder voorbehoud.
Simmersjongen  onder voorbehoud                                                    
Ds. J. Majoor.

Zondag 4 september 2022 om 11.00 uur
Dienst in Spannum in de feesttent met de fanfare Oranje
Ds. J. Zeldenrust

Bijdrage predikant Ds.  K. van Marrum

Prinsessenkamer

Vanmorgen hadden we hier in de voorkamer een commissie die sprak over het winterwerkboekje. Een van de leden had zijn zoontje meegenomen. Dat kon hier naar harte lust spelen in de andere voorkamer, die we voor de kleinkinderen hebben ingericht als speelkamer. Dat deed me terugdenken aan Riekje. Zij kreeg kanker, maar kon de moed er in houden, gesteund door geestelijke liederen, waarin ze troost en houvast vond. Toen het einde hier naderde werd ze nieuwsgierig naar hoe het nieuwe begin daar zou zijn.

 

Je mag je daar best een voorstelling van maken. Riekje zelf was op en top beppe geworden toen de kleindochters geboren werden. Als deze prinsesjes van beppe zouden komen logeren, moesten zij weten dat ze meer dan welkom waren. Daarom richtte zij voor hen een extra speciale slaapkamer in. Een echte prinsessenkamer. Met alles erop en eraan. De Koning van hemel en aarde doet voor zijn kinderen niet anders. Jezus heeft dat zelf gezegd. Zijn hele verlossingswerk draait er zelfs om dat er voor ons een bijzondere prinsessen- of prinsenkamer gereed komt. Zijn kruis zorgt voor onze kroon. Ook de koninklijke jurken en mantels liggen al klaar. Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen, en dit sterfelijke onsterfelijkheid. 

Het liefst zouden we nu meteen die kamer met al zijn charme willen hebben. Maar een echte vader geeft zijn kinderen niet direct in één keer alles. Hij spaart voor later voor zijn kinderen. Dan krijgen zij alle geluk.

We kunnen ons er nu al wel op voorbereiden. Dan maken we er één groot feest van en één grote verkleedpartij. Dan was ik de prins en jij de prinses. Eerst moeten we dan wat wegdoen. Uit met die woede en drift, vloeken en schelden, weg met die bedriegerij en hebzucht. En vervolgens kleden we ons met innig medeleven, goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid, geduld en verdraagzaamheid. Dat staat al stukken beter.

En straks …? En daarna …? Ik stel me voor hoe het met Riekje en haar kleindochters gegaan is. Ze werden door haar mee naar boven genomen, de trap op. Daar stonden ze voor de dichte deur. Langzaam werd die geopend. Wat een verrassing! De kinderen lieten zich verrassen.

Net als Riekje nieuwsgierig geworden naar de Prinsessenkamer van God de Vader? Laat je daar verrassen. Maar laat je vooral hier dagelijks verrassen.

 

Ds. Klaas van Marrum

 

(Bovenstaande staat echt in uw bijbel. U vindt het in Johannes 14: 1-7; 1 Korinthiërs 15: 53; Psalm 31:20; Colossenzen 3: 7-10 en 12; Romeinen 5: 17 en Openbaring 22:5)

 

Winterprogrammaboekje

De kerken in Winsum, Baard, Easterlittens, Spannum en Iens proberen straks weer een programmaboekje samen te stellen met daarin een aanbod van allerlei gespreksgroepen, informatiemateriaal, activiteiten, excursies en samenkomsten. Misschien heeft u een activiteit aan te melden. Of misschien heeft u eerder al iets opgezet en was dat al meegenomen in vorige edities van het boekje. Graag zien we dan dat u uw activiteit doorgeeft aan allerlei belangstellenden in onze dorpen via het nieuwe winterprogrammaboekje. Neemt u dan even contact op met Klaas van Marrum of stuur uw bijdrage voor het boekje door naar vanmarrumklaas@gmail.com

 

Albanië – of aandacht maakt alles anders.

We kunnen nog altijd handen en harten gebruiken van jongeren die zich verantwoordelijk voelen voor kinderen die het veel minder getroffen hebben dan de jongelui in Spannum en Iens. Wat zijn de kinderen in het armoedige Albanië dankbaar wanneer zij getrakteerd worden op verhalen, creatieve werkjes, sport en spel door vrolijke jongeren uit Friesland. Het kon wel eens zo zijn dat we dit jaar deze kinderen moeten teleurstellen. Want het lukt het bestuur maar niet hoofden en harten en handen te vinden van jongeren die bereid zijn aandacht te geven en nog eens aandacht te geven. Aandacht maakt alles anders. Jij kunt het verschil maken voor deze kinderen. Graag hoor ik van je.

Klaas van Marrum, 06 33 43 45 57.

 

Meditatieve wandeling

Op 1 juli is er weer een meditatieve wandeling in de gemeente. Dit keer starten we in Iens. We beginnen bij de kerk. Lang geleden voegde zich een onbekende bij twee mannen toen zij  wandelden van Jeruzalem naar het kleine dorpje Emmaüs. Deze beloofde alle dagen met ons te zijn. Tijdens zo'n meditatieve wandeling zou het zo maar eens kunnen gebeuren dat je voelt, merkt of ervaart dat die belofte nog altijd ook voor onze dagen geldt.

 

Vakantie

Van 20 tot en met 26 juni ben ik vrij. In de periode van 18 juli tot en met 4 augustus ben ik niet in het dorp. Ik hoop dan in het kleine Pinet te zitten. Tenminste als er genoeg deelnemers voor de jongeren-zendingsreis zijn. Ook in september heb ik vakantie. Dat is van de twaalfde tot en met vierentwintigste.

 

 

 

 

 

Wel en wee.

Vanuit de kerk hebben we diverse mensen in onze gemeente en ons dorp de afgelopen tijd bezocht.
Zoals u inmiddels al heeft waargenomen bezoeken we niet alleen de leden van de kerk met een bloemetje of presentje, maar verwelkomen we ook nieuwe bewoners in ons dorp en vermelden van niet leden, maar dorpsgenoten bijzondere gebeurtenissen voor zover bij ons bekend

Er zijn bloemen gebracht bij de fam.  Oort wonende in de Lytse Buorren  12.
We heten hen van harte welkom in Spannum.

 

Bij Ate en Tine Hanenburg, oud inwoners van ons dorp ,  zijn bloemen gebracht ter ere van hun 61 jarig huwelijk,
Gefeliciteerd vanuit de gemeente Spannum- Edens

Op de Polle zijn bij  Eelco en Marijke Romkema bloemen gebracht ter ere van hun 45 jarig huwelijk,

Verjaardagsbloemen zijn er gebracht bij Marten Leijenaar in Edens hij mocht 85 jaar worden en bij Menno Walma hij is 70 jaar geworden .
Gefeliciteerd namens de gemeente.

Bij Ben de vriend van Anneke Wester wonende op de zorgboerderij Doniastate is een bloempje gebracht, omdat Ben aan zijn heup is geopereerd en hij mocht weer naar huis. , Bij Bennie Stornebrink zijn bloemen gebracht vanwege een plotselinge ziekenhuisopname. Gelukkig kon hij weer spoedig naar huis.

Doeke Steensma heeft lange tijd in het ziekenhuis gelegen met  aanzienlijke gezondsheidsproblemen . Hij was heel ernstig ziek, maar het is goed afgelopen en is nu weer thuis om verder op te knappen. Enige aandacht vanuit de kerk leek ons op zijn plaats en hij heeft een bos bloemen van ons ontvangen..

Bij Jenny Jorritsma zijn bloemen gebracht na een geslaagde heupoperatie.
Mooi dat dat allemaal goed is gegaan..

Ook Anne Noordmans moest plotseling worden opgenomen. Gelukkig kon hij naar korte tijd weer naar huis

Voor allen een goed herstel gewenst,  ook diegene die niet in dit overzicht worden genoemd en niet in het ziekenhuis zijn opgenomen, maar wel met gezondheidsproblemen thuis hebben te maken

 

Jubilea

27 juni   Anne en Tietie Noordmans. 50 jaar huwelijk.

28 juni   Thomas van Dijk.                   70 jaar.

Een hartelijke groet van ouderlingen Reinder Bakker en Rommy Jorritsma.

 

         De kerkbrief geeft de kerkdiensten aan voor een vrij lange periode in verband de vakanties.
Het ritme van één keer dienst per 14 dagen is niet altijd goed  vol te houden in deze periode. Bewaart u deze nieuwsbrief dan ook goed opdat u op ieder moment kunt nagaan wanneer er dienst is en waar u de kerkdienst kunt gaan bezoeken.
Voor alle vakantiegangers een heel prettige vakantie toegewenst en als u niet met vakantie gaat maar thuis blijft wensen we u veel mooie en zonnige dagen  toe in onze prachtige dorpen.
Vandaag is ook de dag, dat de uitslagen van de afgelegde examens worden bekend gemaakt.
We wensen een ieder een goed resultaat toe en feliciteren de geslaagden van harte met het behaalde positieve resultaat

 

Met vriendelijke groet

 

De kerkenraad Spannum - Edens