Aankoop,Verkoop en Verpachting

Verpachting Perceel Baard F 75 groot 3,527 ha.
Op 5 november 2018 heeft het stichtingsbestuur besloten om het perceel Baard F 75 met ingang van 1 november 2018 voor 26 in erfpacht te geven bij de Maatschap Douwe Elgersma en Nely van der Hem.
Op 6 november 2018 heeft de kerkenraad Spannum-Edens ingestemd met het voorstel