Aankoop,Verkoop en Verpachting

2018

Erfpacht van Perceel Baard F 75 groot 3,527 ha.
Op 5 november 2018 heeft het stichtingsbestuur besloten om het perceel Baard sectie F 75 met ingang van 1 november 2018 voor 26 jaar in  erfpacht te geven bij de Maatschap Douwe Elgersma en Nely van der Hem.
Op 6 november 2018 heeft de kerkenraad Spannum-Edens ingestemd met het voorstel
 
2019
 
Aankoop van drie percelen grond grond van N. Wijnia totaal 10.16.50 ha
Op 3 juli 2019 heeft het stichtingsbestuur 10.16.50 ha weiland aangekocht van N. Wijnia die met zijn veehouderij is gestopt
Op 26 mei 2019 heeft de kerkenraad met dit aankoopbesluit ingestemd.
Het gaat om de percelen Baard sectie F  nummers 681,818,839.
 
Erfpacht aan J de Vries, Kubaard totaal 36.81.50 ha
Op 3 juli 2019 heeft het stichtingsbestuur besloten 38.81.50 ha weiland voor 26 jaar in erfpacht uit te geven aan Johannes de Vries te  Kubaard . Het gaat om de percelen Baard Sectie F nummers 98, 678, 679, 680, 682, 687, 697, 698, 707, 708, 709,710, 804, 681, 818, 839
Op 26 mei 2019 heeft de kerkenraad ingestemd met het in erfpacht uitgeven van deze percelen voor 26 jaar en 4 maanden

Geliberaliseerde pacht aan J. de Vries te Kubaard groot 2,182 ha 

Op  3 juli 2019 heeft het stichtingsbestuur besloten de percelen Baard Sectie F nummers 415, 416 en 417 voor 5 jaar en 5 maanden t verpachten aan J. de Vries te Kubaard.
Op 26 mei 2019 heeft de kerkenraad met deze verpachting ingestemd.

2020
 
Erfpacht aan Theo Wijntjes te Elsloo 9,8645 ha.
Op 9 januari 2020 heeft  het stichtingsbestuur besloten om aan Theo Wijntjes te Elsloo voor 26 jaar in erfpacht te geven de percelen Baard Sectie F de nummers 79 en 91 totaal groot 9.645 ha.
De erfpacht van A de Boer van deze percelen is met ingang van deze datum beëindigd.

Aankoop van perceel Baard Sectie F nummer 848 groot 0,26.60 ha
Op 14 december 2020 heeft de Stichting Vermogensbeheer gekocht van G.Stienstra/L. Postma het perceel grond Baard sectie F 848 groot 0.26.60 ha om een goede toegang  te realiseren tot de percelen, die Stienstra/Postma op diezelfde datum in erfpacht krijgen van de stichting.

Erfpacht aan G. Stienstra/L.Postma groot 14.00.75 ha 
Op 14 december 2020 hebben G. Stienstra/L. Postma voor 26 jaar in erfpacht gekregen de percelen Baard F nummers 137,138 en 848 en Wommels  L de nummers 650, 658 695 totaal 14.00.75 ha
Gelijktijdig heeft men de erfpacht beëindigd van de percelen Baard sectie F nummers 95,99 en 128 groot 8.84.00 ha.
 
Erfpacht aan N. van der Hem/ D. Elgersma. groot 8.84.00 ha 
Op 14 december hebben N.van der Hem/D. Elgersma voor 26 jaar in erfpacht gekregen, de percelen Baard sectie F de nummers 95,99 en 128 ter gezamenlijke grootte van 8.84.00 ha
Gelijktijdig heeft men de erfpacht beëindigd van perceel Baard F 75 groot 3.52.70 ha

Erfpacht aan maatschap de Vries/Hoekstra groot 3.52.70 ha
Op 14 december 2020 hebben J. de Vries/J. Hoekstra voor 26 jaar in erfpacht gekregen het perceel Baard sectie F nummers 75  groot 3.52.70 ha 

Erfpacht aan Pier Jan Noordmans groot 8.36.55 ha
Op 14 december 2020 heeft het stichtingsbestuur besloten om aan Pier Jan Noordmans voor 26 jaar in erfpacht te geven de percelen 
Wommels sectie L de nummers 640,646,661,662  totaal 8.36.50 ha
 
Aankoop en Verkoop van grond aan Djurre Postma
 Op 14 december 2020 heeft het stichtingsbestuur aan Dj. Postma verkocht de percelen Wommels sectie L de nummers 647 en 696 groot totaal  2.61.90 ha en gekocht van de Dj. Postma gekocht het perceel Wommels sectie L nummer 640 groot 2.47.35 ha