Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit:

Predikant :     Vacature

 
Ouderlingen :   Reinder Bakker
                        Rommy Jorritsma-Poelstra
                        Vacature
 
Diaken     :        Grietsje Stienstra
                        Afke Wijnia- Siderius
                        Doeke Harkema

Ouderling-kerkrentmeesters,  : Ype Breeuwsma,
                                                  Jelle Bouma
                                                  Adde Klaas de Boer
 
Contact via  contactformulier.