Spannum en Edens

Colleges van kerkrentmeesters in Spannum en Edens

Dhr. A.K. de Boer, voorzitter

Dhr J.T. Bouma , secretaris.
Plattedijk 1 
8804 KR Tzum.
jellebouma4@gmail.com 

Dhr. J.Jorritsma, penningmeester
Banknummer : NL04RABO0372002064
 
In de Hervormde Gemeente Spannum -Edens vormen de drie leden ouderlingen-kerkrentmeester het overkoepelende College van kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Spannum-Edens.
Twee van de leden van het College van ouderlingen-kerkrentmeester Spannum-Edens hebben ook zitting in het college van kerkrentmeesters Spannum en een lid heeft zitting in het college van kerkrentmeesters Edens.
Het college van kerkrentmeesters Spannum-Edens wordt namelijk ondersteund door twee plaatselijke colleges van kerkrentmeesters..
Een college in Spannum en een college in Edens
Gezamenlijk zijn de drie ouderlingen-kerkrentmeester verantwoordelijk de gang van zaken in het College van kerkrentmeesters Spannum en in het College van kerkrentmeesters Edens.
Het college van kerkrentmeesters in Edens draagt zorg voor het beheer van de goederen in Edens en omgeving en behartigt  in Edens alle kerkbelangen van de kerk in Edens. Het heeft een eigen begroting en jaarrekening
Het college van kerkrentmeesters in Spannum draagt voor het beheer van de goederen in Spannum en behartigt in Spannum alle kerkelijke belangen van de kerk in Spannum. Het heeft een eigen begroting en jaarrekening.
De kosten van de predikantplaats Spannum-Edens en worden gezamenlijk gedragen door het college van kerkrentmeesters te Spannum en het college van kerkrentmeesters te Edens volgens een in overleg afgesproken verdeelsleutel