Beleidsplan 2017 -2021

          De kerkenraad van de Hervormde Gemeente Spannum- Edens heeft op de gemeenteavond van 20 april 2017 "Het Beleidsplan Hervormde Gemeente Spannum-Edens  2017 -2021 "op de agenda gezet.
Tijdens de behandeling van dit punt op de gemeenteavond zijn verschillende opvattingen met elkaar gedeeld en dat heeft ertoe geleid dat de kerkenraad de vergadering heeft voorgesteld het concept plan op enkele punten aan te passen.
Na de aanpassing is het Beleidsplan Hervormde Gemeente Spannum-Edens 2017 -2021 met Algemene stemmen door de leden van de gemeente aangenomen.
 
In de jaren 2017 -2019 hebben zich in onze gemeente peen aantal positieve ontwikkelingen voorgedaan en de kerkenraad heeft gemeend als gevolg daarvan,  dat het gewenst is, dat er een aanvulling op het vastgestelde beleidsplan 2017 -2021 wordt gemaakt, waarin van deze gewijzigde omstandigheden melding wordt gemaakt.

De kerkenraad heeft in haar vergadering van  11 maart 2019 besloten deze   "Aanvulling op het Beleidsplan " vast te stellen.
 
Hieronder treft u het complete door de gemeente vastgestelde beleidsplan 2017 -2021 aan met daarbij de "Aanvulling op het beleidsplan 2019 "
 
Beleidsplan met aanvulling 2017-2019-2021.pdf