Beleidsplan 2021 - 2025

          De kerkenraad van de Hervormde Gemeente Spannum- Edens heeft in de kerkenraadsvergadering van 7 september 2020 het nieuwe beleidsplan 2021- 2025 in concept vastgesteld.
De gemeenteleden worden nu in kennis gesteld van het genomen besluit en worden in de gelegenheid gesteld het concept beleidsplan waarnodig van commentaar te voorzien.
Men krijgt daarvoor de gelegenheid tot 30 september 2020.
In de oktober vergadering van de kerkenraad zal het ingebrachte commentaar worden besproken en zal het al dan niet aangepaste beleidsplan definitief worden vastgesteld.
De kerkenraad heeft tot de opstelling van een nieuw beleidsplan besloten, omdat steeds de opstelling van het beleidsplan 2017 -2021 zich een aantal positieve ontwikkelingen hebben voorgedaan in onze gemeente en dat het gewenst is dat deze ontwikkelingen ook doorklinken in het beleidsplan van de Gemeente
 
Hieronder treft u het inmiddels door de kerkenraad vastgestelde Definitieve Beleidsplan 2021 -2025 aan.


Beleidsplan Hervormde GemeenteSpannumEdens1oktober 2020.pdf