Reglement Begraafplaats Spannum ingaande 1 januari 2018

 
Hieronder treft u aan het Nieuwe Reglement van de Begraafplaats Spannum, zoals die op 12 december 2017 door het 
College van kerkrentmeesters van Spannum is vastgesteld ingaande 1 januari 2018.
 

 Model reglement begraafplaats Spannum 1 januari 2018.pdf