Diaconie Hervormde Gemeente

 De diaconie is verantwoordelijke voor het diaconale werk in de gemeente.
 Het college van diakenen is een eigen rechtspersoon binnen onze gemeente.
 Jaarlijks legt de diaconie verantwoording aan de gemeente af over het gevoerde diaconale beleid en de inkomsten en uitgaven 
 met betrekking tot het diaconale werk.
   

   Begrotingen en Jaarrekeningen Hervormde Gemeente Spannum - Edens.

   Begrotingen
 
  Diaconie Begroting 2019.pdf
 
  Diaconie Begroting 2018.pdf
 
 
 
  Jaarrekeningen
 
  Diaconie Jaarrekening 2018.pdf
 
  Diaconie Jaarrekening 2017.pdf
 
  Diaconie Jaarrekening 2016.pdf